Introduktion
 
På Webstedet her er der mulighed for at få oprettet et Sub-site med egen FTP-adgang , hvis du har en wayfarerjolle eller sejler med en sådan . Her kan du fortælle om det eller den , såvel som andet wayfarerrelateret stof ; - dog vil kapsejladsresultater og lign. bedre kunne forefindes på andre web-steder  . f.eks. SWS- Web-sites
 
Administration , Lay-out , billedbehandling o.s.v. gør jeg gerne for dig , hvis du ikke selv har mulighed , eller ønsker at lave dette . Skadede billeder med fejl kan ofte også bruges , da de kan rettes til . Efter indscanning returneres tilsendt materiale . Frankeret svarkuvert modtages da gerne . Der kan være lidt eller meget på siderne efter ønske , og senere kan lægges på , ændres etc.
 
Ulødigt materiale er ikke velkomment !
 
Jeg håber , at man har så meget pli , at man ikke uopfordret mailbomber med alskens materiale
 
Kontakt mig helst først , før materiale sendes , for nærmere detaljer om , hvad der er muligt at håndtere .
 
Yderligere om materiale » Klik her «
 
Vær rar at give et praj , hvis noget ikke virker som det skal , og  også gerne lidt kritik , så det er lettere at finde ud af , hvad der kan forbedres .
 
Venlig hilsen
Rolf Hartvig-Hansen