Et par kommentarer vedr. materiale til brug på web-stedet 

 

 

 

Ikke alt materiale vil det være muligt at anvende på dette web-sted , enten af tekniske grunde , af hensyn til tilgængeligheden , eller hvis det er for urelevant i Wayfarersammenhæng . 

 

Eksempelvis vil Avi ,og Mpeg filer f.eks. ikke være muligt på dette web-sted p.t. 

 

Billeder kan sendes med E-mail uanset str. og filformat , da de gerne kan tilpasses efter behov . 

 

Til indscanning kan jeg håndtere : DIAS   =   Nødvendigt at afmontere fra glasrammer samt PRINT  =   Alm. papirbilleder i alle str. 

 

Det er derfor være en fordel , at jeg kontaktes først , enten pr. telefon el. pr. e-mail .  

 

R.Hartvig-Hansen , Søgade 33 , Dk 9340 Asaa , Denmark

Tlf 98851432 , mobil : 20527752