Øst-Vendsyssel

 

 

Kysten :

Langs hele strækningen fra Voerså til Hals er mange små og store sandøer, og det kan være vanskeligt at sejle helt ind til kysten ved lavvande. På strandengene er et rigt fugleliv. Der er næsten ingen sten i området, men masser af sand og rent badevand. Tilsandingen øges for hvert år, og området ændres kontinuerligt dermed.  

 

1 : Stensnæs

Revet rækker et godt stykke ud fra kysten, og syd for revet er der vildtreservat ned til Voerså.

Klik her for yderligere ( Skov & Naturstyrelsen )

 

2 : Voerså

Ved Voerså er en kanal og åløb helt ind til byen, hvor man har joller og mindre fiskefartøjer liggende i baghaverne ned til åen. Der er også en lystbådehavn et stykke ude ved kanalen med slæbested, hvorimod slæbestedet ved byen har meget trange tilkørselsforhold.

Klik her for yderligere vedr. området

 

3 : Asaa

Asaa havn er en ø-havn, opstået ved tilsanding af den oprindelige anløbsbro ud fra kysten for mere end 100 år siden. Der er gode tilkørselsforhold til lystbådehavnen, hvor slæbestedet kan benyttes mod et mindre vederlag. Syd for havnen er der badestrand og vildtreservat.

Klik her for yderligere ( Skov & Naturstyrelsen )

 

Klik her for yderligere vedr. området

 

4 : Hou

Her er lystbådehavn , slæbested og indkøbsmuligheder, men også mange badegæster, især syd for havnen, da det er et udbredt sommerhusområde .

5 : Hals Barre

Ved Hals er der lystbådehavn og jollehavn øst for m. slæbested. Nord for fjorden rækker en lang sandtange ud , Nordmandshage, også benævnt Skindsækken.

Syd for indsejlingen til Limfjorden er et større lavvandet område, hvor der også er opholdssted for sæler på sandøen Korsholm. Hele området er udlagt som vildtreservat.

Klik her for yderligere ( Skov & Naturstyrelsen )

 

 

 

Voerså

 

 

 

 

God tur

Wayfarer3353.dk

Rolf Hartvig-Hansen