Nordre Rønner.  
 
 
Nord for Læsø ligger nogle stenrev – Nordre Rønner. Der bor ingen mennesker der nu, hvor fyret er automatiseret. Hovedøen er en lang smal tange, der snor sig, godt en kilometer lang. Rundt om øen er der talrige store sten, mindre rev m.m., som kan give godt med skrammer – selv i en Wayfarer.
 
 
Minihavn på Ndr. Rønner
     
Klik her for yderligere beskrivelse
 
Og her vedr. en tur i 2003
 
God tur Wayfarerjoller.dk/4866 Carsten Jensen