----- Original Message -----
Sent: Friday, June 17, 2005 2:26 PM
Subject: Vejrudsigten kl. 8.45.

 

Kære K.H. Jensen

De har den 4. juni sendt en række spørgsmål til DMI og ministeren for Transport- og Energiministeriet.
 

  • 1. Hvem er DMI's "kunder" til vejrudsendelsen kl. 05:45 ? Og hvad er lyttertallene kl. 05:45 og 08:45 ?

Vores fornemmelse er at fiskerne primært bruger 5.45, mens 8.45 bruges af lystsejlerne, men der er så vidt vi ved ingen undersøgelser af dette ligesom lyttertallene ikke er kendt.
 

  • 2. Ref. # 1. Er det alene grundet gammel tradition at den første udsendelse skal være kl. 05.45, hvor nattens prognoser er udarbejdet og er klar til udsendelse som dagens første?

Udsigten kl. 5.45 bliver udarbejdet når nattens prognoser er beregnet, således at professionelle brugere kan planlægge dagens arbejde.

 

  • 3. DMI og TRM er vel blevet klar over, at der er en mængde "kunder" til udsendelsen kl. 08.45(som altså nu er fjernet), så hvorfor ikke bibeholde denne udsendelse, som garderer søsikkerheden og hvor det  overvejende er amatører(bl.a i små fartøjer med rejseradio) som er "kunder"?    Besparelsen ved at udelade denne 08.45 udsendelse må være meget begræn-set( og kan få en altfor  høj pris! ), når størsteparten - farvandsudsigterne - kan sendes som 'tape' fra kl.05.45 ?

Vi har pga. besparelserne ikke mulighed for bibeholde udsigten 8.45, og vi mener det kan give alvorlige problemer at genudsende 5.45 i de - forholdsvis sjældne tilfælde - hvor vejret udvikler sig voldsommere end ventet. I disse situationer vil varslerne være ændret, og en justeret udsigt indtalt på 1853, og så vil det være farligt
at 8.45 bliver udsendt med forældede varsler.

 

  • 4. Kun LB og MB rækker langt ud bag kimingen(mob.tlf. og FM er helt ude af billedet!), ja helt til Skotland(har også hørt den i Rom på rejseradio). Ved DMI ikke dette, eller er det mangel på forståelse+hensyn ?

Vi er godt klar over at FM har begrænset rækkevidde, og vil da også fortsætte med de fire daglige vejrmeldinger må mellem- og langbølge, så man har stadig en vejrmelding opdateret hver sjete time.

 

  • 5. Kun vejrmeldingen kl. 08.45 gør det muligt for "kunderne" - ved hjælp af de da udsendte aktuelle vejr-rapporter fra kl.07.00  fra en masse observationspladser  - at bruge disse aktuelle observationer til at gøre sine egne prognoser(og derefter sikkerheds-vurderinger !) med hensyntagen til egen lokalitet, topografi, havområde, bølger, strøm, sund, bælt og skærgård. Er DMI ikke klar over denne særdeles vigtige anvendelse af 08.45 udsendelsen ? 

Aktuelle vejrobservationer kan høres i de fire udsigter på mellem- og langbølge, på tlf. 1853, og på internettet dmi.dk, hvor observationer opdateres hvert tiende minut.

 

  • 6. Men ref. til ovennævnte virker beslutningen om fjernelse af 08.45-udsendelsen( p.g.a. budget-kroner - dét kan blive en kostbar besparelse ! ) mere som uforstand og mangel på kendskab til det virkelige friluftsliv, end om den nødvendige indsigt som meteorologi, og praktisk anvendelse heraf, kræver!  Betyder prestigetab og tab af tillid ikke noget for DMI og TRM når  en indigneret 'storm' over truslen mod søsikkerheden blæser op ?

DMI har forsøgt at gennemføre besparelserne således at ulemperne for vores mange brugere bliver så små som muligt, men vi har desværre ikke kunne undgå at brugere kan mærke konsekvenser af besparelserne. Vi mener dog fortsat at DMI's samlede leverance af prognoser og varsler for de danske farvandsdistrikter giver sejlerne mulighed for at få de nødvendige vejrinformationer.

 

  • 7 og 8. DMI har ingen kommentarer til punkt 7 og 8.


Kopi af denne mail er sendt til Transport- og Energiministeriet.

Med venlig hilsenCarsten Simonsen
Divisionschef.