" Inside SAS" Personale-Avis   1968 - januar
     
  Trofæ til Wayfarer-jollesejler
To af vore CPH-kaptajner, J. Eskildsen og K. H. Jensen, der begge er ivrige jollesejlere, satte sidste sommer kurs nordpå gennem sund og skærgård til Oslo fjord i en 16 fods Wayfarerjolle - "Maitken" af Dragør.

På 51 timer og 55 minutter fordelt over fire døgn blev Tønsberg nået. Efter et ferieophold her - med fin skærgårdssejlads - sejlede KHJ, kaldet Ken, med sin kone og med reder Mait (tidligere SAS stewardess) det sidste stræk på 43,5 sømil til Oslo-med en - for sejlkyndige - absolut acceptabel gennemsnitsfart af 6,1 knob.

"Maitken" returnerede til København med rutebåden formedelst kr.100 plus kr. 10 i kranpenge.

 
J. Eskildsen og K. H. Jensen gør "Maitken" klar i Dragør havn.
     
Hele turen Dragør-Oslo på 300,5 sømil blev gennemført på 59 timer, og en beretning om sejladsen er blevet kåret af den engelske Wayfarersammenslutning som årets bedste Wayfarer-log, hvilket har indbragt kaptajn  K. H. Jensen "The Frank Dye  Viking Trophy" for 1967.  

Captains J. Eskildsen and K. H. Jensen, Wayfarer sailors, made a fine trip last summer "Northbound - Through Sound and Skerries to Oslo Fjord". Captain Jensen wrote the log under that title. It was selected by the Wayfarer Association as the best log of 1967 and won for Captain Jensen ("Ken") tke Frank Dye Viking Trophy.

Trofæet, et vikingeskib i sølv - som Frank Dye oprindelig har hentet hjem fra Skandinavien - blev overrakt kaptajn Jensen ved Wayfarersammenslutnin-gens årsmøde forleden i London, hvor beretningen var tilgængelig på det store Boat Show i Earl's Court. Beretningen har titlen: Nortbbound - Through Sound and Skerries to Oslo Fjord.

 

 
Frank Dye er den jollesejler,  eller moderne viking, som med sine enestående Wayfarer-sejladser fra England til Danmark, Norge, Færøerne og Island har foretaget de længste og mest krævende havsejladser i sejljolle - muliggjort af eminent sømandskab og Wayfarerjollens store sødygtighed. 

       Læs artikel om W48

  J. Eskildsen og K.H. Jensen, der tidligere har slået til lyd for dannelse af en sejlsports sektion under SAS Klubben, arrangerer tirsdag den 30. januar kl. 19 i SAS-skolens filmsal en sejlsportsaften, hvor bI. a. filmen fra Frank Dye's sejlads fra Skotland via Færøerne til Norge vil blive vist. Alle sejlinteresserede er meget velkomne.
 
     
    om W1348 »Klik her«